نمايشگاه بين‌المللي محيط زيست تهران

 

 پروژه اندازه‌گيري آلاينده‌هاي هواي شهر تهران

 

 كارگاه آموزشي

آلودگي هواي در كلان شهرها و شهرهاي ساحلي